đổi tên nhà mạng trên ios 11.4.1 trở xuống không cần jailbreak link bên dưới video mất tiếng

7 Comments

  1. b ơi cứu với cho hỏi đổi xong b vào cài đặt chung Phần giới thiệu mục mạng có thay đổi theo k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *