Doraemon Chạy Trốn Chaien | MiVYGamesGame “Doraemon Chạy Trốn Chaien” là một game flash thuộc thể loại game tích điểm vui nhộn phù hợp cho mọi lứa tuổi người chơi. Doraemon bị chàng danh ca Chaien đuổi đánh và trên đường chạy có nhiều chướng ngại vật có thể gây trở ngại cho Doraemon. Nhiệm vụ của người chơi là phán đoán và vượt qua các chướng ngại này kịp lúc.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

2 Comments

  1. Game "Doraemon Chạy Trốn Chaien" là một game flash thuộc thể loại game tích điểm vui nhộn phù hợp cho mọi lứa tuổi người chơi. Doraemon bị chàng danh ca Chaien đuổi đánh và trên đường chạy có nhiều chướng ngại vật có thể gây trở ngại cho Doraemon. Nhiệm vụ của người chơi là phán đoán và vượt qua các chướng ngại này kịp lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *