Dragon city tập 151: Những chú rồng 5 🌟 tương lai/Dùng 280 Gem mua Bling dragon/Nhận Melted dragonDragon city tập 151: Những chú rồng 5 🌟 tương lai/Dùng 280 Gem mua Bling dragon/Nhận Melted dragon
Tương lai Xuân XT Lên được 5 Sao những con rồng nào?
Bling dragon
Melted dragon
Dragon city
Xuân XT

#DURecorder
Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:
iOS:

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *