Fairy Tail Game mobile – Kỹ năng của dàn Pháp sư cấp S

15 Comments

  1. nik này ko bt xếp đội nè dàn pháp sư này yếu quá tậu natsu ss đi bác :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *