Fairy Tail online (hội pháp sư 2)

25 Comments

  1. Làm sao để đánh boss 100 vạn vậy bạn? MÌnh làm nhiệm vụ Ma con đường pháp sư cấp A sát thương với boss đạt tới lv 100 vạn mình làm mãi k được.

  2. hướng dẫn mình thăng cấp thành pháp sư cấp S dc ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *