Fairy tail VS One piece 1.1: Luffy và Luffy 2Y VS Crocodile!!!!

17 Comments

  1. Bình thường mình chơi luffy 2y căn cả bàu trời mình chơi cái này lâu rồi có lúc mình bỏ nó không chơi hầu chơi lại kinh nghiệm vẫn như xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *