Fix iPhone 4, 4s, 5, 5c bị treo táo trong vài bước

4 Comments

  1. mình thử làm theo nhưng giữ nút tăng âm lượng 4p vẫn k thấy gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *