Force Restart /Tắt nóng, Recovery mode, DFU mode iPhoen 8, X, XS, XR,Hướng dẫn tắt nóng, đưa máy iphone về recovery và DFU mode

0:15 Tắt nóng/ Force restart
– Bấm vl(+) thả ra.
– Bấm vl(-) thả ra
– Bấm giữ nút nguồn (power) đến khi máy khởi động lại.

1:00 Hướng dẫn vào chế độ Recovery
– Mở iTunes trên máy tính
– Kết nối iphone với itunes
– Bấm vl(+) thả ra.
– Bấm vl(-) thả ra
– Bấm giữ nút nguồn (power) đến khi máy vào recovery

2:37 Đưa iPhone về chế độ DFU
– Mở iTunes trên máy tính
– Kết nối iphone với itunes
– Bấm vl(+) thả ra.
– Bấm vl(-) thả ra
– Bấm giữ nút nguồn (power)
– Khi màn hình vừa tắt đến từ 1 đến 3 (1, 2, 3) và bấm thêm phím vl(-).
– Đếm tiếp từ 1 đến 5 và thả phím nguồn ra. Vẫn giữ vl(-) đến khi máy vào chế độ DFU.

Chúc bạn thành công!
Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.
Thank!

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *