Free Fire | Cách Nhận 30 Huy Hiệu BOOYAH Đen Đổi Mũ FREE – Garena Đã FIX Sao Lục | Rikaki Gaming

28 Comments

  1. Kênh mình có làm về highlight free fire mn ghé xem ủng hộ mình nha tks mn ạ

  2. Vô chế độ đầu to lụm chùa á chú 🤣

  3. mn vào đầu to tự tử rồi hồi sinh chỗ tự tử mink tự tử là nhận đc 😊

  4. Tui khuyên ae nên tận dụng ngày hôm nay để vô tử chiến mà cày huy hiệu đi bởi vì h trong tử chiến thường toàn lũ cày thẻ thôi dễ nhặt lắm

  5. I would like to practice pushing it, it would be more beautiful to have a few head bursts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *