Fruit Blast Ứng Dụng Chém Hoa Quả Kiếm 5$ Đến 10$ Mỗi Ngày

22 Comments

  1. scam rồi nha tui mới rút 5$ bữa 22/8 đến giờ 10/9 là 18d rồi mà trong khi nó gửi mail nói giải quyết trong 7-15d xong rồi giờ tui vào thì xóa mẹ nó thư

  2. Cho mình hỏi Quốc gia nào rút cũng dể hả
    Hay là bắc buộc phải trọn quốc gia dành cho việt nam trong đó
    Nhưng trong đó ko có việt nam

  3. Anh ơi sao honeygain của em ko lên B vậy , em k dùng dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *