FULL: VIỆT NAM Vs INDONESIA 2-1 | Vòng Bảng Sea Game 30

8 Comments

  1. Các cầu thủ của mình cần cố gắng hơn ở mọi lứa tuổi để có thể làm được nhiều hơn thế nữa không thể cứ trông chờ vào các cầu thủ lớn tuổi

  2. Đừng bao giờ đụng tới anh em của hậu nge chưa hậu bẻ cổ à nge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *