Game ăn trộm vui nhộn

5 Comments

  1. Trước mình cũng chơi trò này nhưng xoá khá lâu rồi! Giờ muốn chơi lại mà không nhớ tên! Vào apple store mà không tìm ra giao diện như này! Có thể cho mình xin lại tên game này là gì không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *