Game Army Men 3D biet kich my part 1

13 Comments

  1. ngày xưa khi còn học lớp 6 chưa có máy tính minh chơi ở máy PS cách đây hơn 14năm rồi
    phải công nhận bạn này quá đẳng cấp "về nước"
    ngày ấy đánh mãi cũng chỉ đến bàn 4 ko thể hơn
    và toàn chơi chế độ cướp cờ đối kháng vui hơn
    mình và thăng bạn mỗi thằng 500 đồng chơi được 30phut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *