Game bé tập làm bác sĩ (Game Anna phẫu thuật não)

9 Comments

  1. Anna mới đầu thấy xinh nhưng lúc cạo trọc thấy mà ghê

  2. 1 nhận xét của ta thôi.Thà con Anna cạo trọc đầu đi thì hay.Ăn gian quá,làm gì có đũa thần.Để trọc đầu mới đúng chứ ai lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *