Game Nào Hay – Chém hoa quả xưa rồi, chém nhạc mới bestFollow Me :
Ủng hộ tôi tại :

Để lại cho mình 1 like và 1 subrice nhé
© If you need a song removed on my channel, please email me. ([email protected])
© Copyright : We / I do not own any of the material in this video.
I upload video’s for promotional and preview purposes only!
If you are the Producer or Photographer and would like the Video taken down please Email me and we / I shall remove it immediately.
Please do not issue a “Copyright Strike” against the Channel as it affects all previous work.
We always try to ask for permission to upload records but sometimes parties may not be informed. Please contact me at.
© Bản quyền: Chúng tôi / Tôi không sở hữu bất kỳ tài liệu nào trong video này.
Tôi chỉ tải lên video cho mục đích quảng cáo và xem trước!
Nếu bạn là Nhà sản xuất hoặc Nhiếp ảnh và muốn Video bị gỡ xuống Vui lòng Gửi email cho tôi và chúng tôi / tôi sẽ xóa ngay.
Vui lòng không phát hành “Bản quyền Strike” đối với Kênh vì nó ảnh hưởng đến tất cả các tác phẩm trước đó.
Chúng tôi luôn cố gắng xin phép tải lên hồ sơ nhưng đôi khi các bên có thể không được thông báo. Xin vui lòng liên hệ với tôi tại :

nguồn :
( page Game nào hay )
mình đã xin phép . nếu muốn thấy giấy phép vui lòng liên hệ với mình :

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *