Game Nhẹ Dành Cho PC , Máy Yếu (P1)*Battle Realms 2 ( gộp chung với 1 )*
Tìm hiểu thêm :
Link:
Pass : phutu.vn hoặc www.phutu.vn
Nguồn : phutu.vn

*Plants vs. Zombie*
Tìm hiều thêm :
Link :
Nguồn : Vforum.vn

*Bắn Trứng Khủng Long*
Tìm hiểu thêm : game đơn giản , dễ chơi , thông tin không phức tạp
Link :

Pass: www.vforum.vn
Nguồn :
Vforum.vn
DienDanBacLieu.net

*Feeding Frenzy*
Tìm hiểu thêm :
Link :
Nguồn : iforum.vn

*Feeding Frenzy 2*
Tìm hiểu thêm : Giống phần 1 , chỉ thay đổi thêm kiểu chơi mới
Link:
Pass : www.wfshare.com
Nguồn : www.wfshare.com

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *