GAME Nông Trại |Livestream Làng Trang Trại trên Omlet Arcade!

4 Comments

  1. cho minh hỏi mình chơi đến level 50, mà h mình đăng nhập nó ghi tài khoảng của bạn đã liên kết với tài khoảng khác nó xuống còn level 7 h làm s khôi phục lại ạ

  2. Làm thế nào để kiếm gạch, ngói nâng cấp kho vậy b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *