Game phẫu thuật mắt – eye surgery game – Video Game 24h

12 Comments

  1. theo tôi thấy…
    -Các trò chơi bác sĩ khác mang tính giải trí dành cho trẻ 6 tuổi
    -Trò chơi này mang tính thực tế, chỉ dành cho 10 tuổi trở lên

  2. Lúc đầu sợ, nhưng lúc sau hết sợ, nhưng buổi tối cứ bị ám quài!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *