GTA 5 – Đã tìm ra cách tiêu diệt được Quái vật đầu Loa (SCP 6789) | GHTG

28 Comments

  1. Làm phần 2 đi anh con quái vật 6789 chưa chết mà vẫn còn sống

  2. Anh ơi anh làm con scp quai vât đâu côt đèn đi cach giêt quai vât côt đèn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *