GTA 5 – Dùng ván trượt chạy vòng vòng khắp thành phố chọc cảnh sát | ND Gaming

38 Comments

  1. Ah phãi chay nhanh và nhãy lên môt búc tùòng bàng phăng dây thì mói chay lên tuong đuoc

  2. ANH ơi lái váng chược lên một vồng vậy công viên đi

  3. Sao anh nói đèn đỏ để dành cho xe hơi mà sao anh không đừng lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *