Hà Văn Tiến vs Vũ Khánh Hoàng | Vòng BK giải cờ úp Kỳ Hữu 2020 | Thể thức : 15p+5s – Chạm 3 điểm

13 Comments

  1. ván 2 (1:33:56) Hoàng kéo pháo 3 thoái 1 thì đỡ được nước chiếu xe của Tiến từ đó dành chiến thắng. Tiếc cho Hoàng quá.

  2. Sao ko tổ chức chơi trên phần mềm ấy để khán giả dc theo dõi qua màn dc nét hơn . Quay ntn xem ko rõ

  3. Ván 1 sao k bình pháp đấu pháo giả mà lại tiến pháo giả là mã? Cao nhân chỉ giáo giùm vs???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *