HCR Mobile | Sửa iphone5Se Mất nguồn! Thay ic nguồn

6 Comments

  1. máy của em cứ sạc đầy là bị liệt hay có vết sọc sau một lúc là lại ok có phải di ic cảm ứng k a.trước e cũng từng sửa dt nhưng thời đó chỉ cục gạch chủ yếu thôi a may e la 6plus.a dùng khò từ à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *