hướng dẫn các cô tàu chiến, vàng, tiền đôla cực nhanh trong battle of warhips chi tiết ở phần mô tảXin chào!.
Các ban làm theo những hướng dẫn ở trong video nha!.
Bước 1 : lưu tiến trình ở phiên bản battle of warhips 1.72.12.
Bước 2 : tải phiên bản battle of warhips 1.68.2 và cài đặt vào điện thoại. Link tải battle of warhips 168.2.
Bước 3 sau khi cài đặt rồi mở battle of warhips 168.2 game sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn thoát đăng nhập và quay.
Quay xong lại đăng nhập lại. Để thanh màu vàng đầy lại 100% .
Xong lại thoát đăng nhập và quay.
Các bạn cứ lập đi lập lại thao tác này. Cho đến khi, các bạn có tàu chiến, tàu sân bay.
Mọi thao tác trên đều cần phải có ứng dụng Google play trò chơi.
Link tải Google Play trò chơi :
Nếu có thắc mắc gì thì các bạn liên hệ với mình qua Facebook của mình.
Link Facebook của mình :
Cuối cùng mình chúc các bạn thành công!.
………………………………….
Tiếng anh :.
Hello!.
Please follow the instructions in the video!
Step 1: save the progress in the battle of warhips version 1.72.12.
Step 2: download the version of battle of warhips 1.68.2 and install it on your phone. Link to download battle of warhips 168.2.
Step 3 after installing and opening the battle of warhips 168.2 the game will automatically log in to your account. You log out and spin.
Back to login again. Leave the yellow bar 100% back.
Finished logging out and recording.
You keep repeating this operation over and over. Until you guys have warships and aircraft carriers.
All of the above requires a Google play game app.
Link to download Google Play games:
If you have any questions, please contact me through my Facebook.
My Facebook link:
Finally, I wish you success !.
………………………………….

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *