Hướng dẫn cách vừa chụp ảnh vừa quay video trên iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

3 Comments

  1. Thank bạn sớm giờ mình khong biết quay nhờ xem mới biết cách quay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *