Hướng dẫn chi tiết độ vỏ iP 5 sang iP 5s

24 Comments

  1. Cho hỏi thay vỏ mà cái mặt kính màn hình 5s giá bao nhiêu vậy

  2. sao mấy bạn độ được cụm đèn 5s qua 5 vậy, cho mình địa chỉ đi để đưa cho các bạn làm cho mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *