Hướng dẫn cho người (mới chơi) trở nên mạnh hơn – Naruto cửu vĩ hồ online

17 Comments

  1. Hướng dẫn cho người (mới chơi) trở nên mạnh hơn – Naruto cửu vĩ hồ online

  2. Nhưng nó toàn ra huyền thoại nhẫn giả với hoả chí anh hùng không í. Em không thấy

  3. Giờ thì có nên mua mấy con trong hội quán và quán rượu không anh?

  4. anh ôi , có nên mua các ninja trong cửa hàng ko anh , ví dụ như kaguya , toneri , madara lục đạo ….. ý anh

  5. giày tăng nó tốc độ tướng khi đánh nhau thg nào tốc độ cao nhất thì đánh trước

  6. sao bạn ko đổi giấy chiêu mộ thường thành giấy chiêu mộ cs vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *