Hướng dẫn đổi tên nhà mạng iPhone, iPadHướng dẫn đổi tên nhà mạng bằng tweaks Zeppelin trên cydia.
Vào cydia chọn search. Gỏ vào đó Zepplin
Bấm vào nó, chọn install, sau khi install xong nó bảo khởi động lại. OK xong, qua bước cấu hình như trong video

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *