Hướng dẫn đổi tên nhà mạng iPhone (no jailbreak)

4 Comments

  1. Sao máy mình k ai động vào. Mình cũng k đổi mà tự nhiên hôm nay vào có chữ hay o nha! Thay vì Viettel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *