Hướng dẫn gấp Tên lửa bằng giấy – DIY Origami Rocket TutorialHướng dẫn gấp Tên lửa bằng giấy – DIY Origami Rocket Tutorial chi tiết và đơn giản nhất.
Chuẩn bị 1 tờ giấy (20×20)cm
Origami Paper: 1 Piece (20×20)cm

#OrigamiRocket
#DIY
#OrigamiEasy
#Tonekorigami
#SpinningTop
#Handmade
#Hướngdẫngấpgiấy
#Gấptênlửabằnggiấy
#OrigamiHandmade
#Howtomake

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *