Hướng dẫn khởi động lại iPhone, iPad mà không cần đến phím nguồn

4 Comments

  1. Nút nguồn của mình cũng bị hỏng
    Muốn tắt đi, mà chưa khởi động lại nó ntn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *