Hướng dẫn lấy danh bạ từ sim sang máy trên oppo f9

2 Comments

  1. Dm đt ko thấy chỗ thêm bạn ở đâu cả ! Muốn lưu sdt ai khác phải gọi rồi vs lưu đk vô cùng ức chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *