Hướng Dẫn Ngọa Long Private Free tập 1 khởi đầu.

9 Comments

  1. Để cái quay đá nâng binh chủng đi . Vì cái ô đó đc vài cái tặng thân mật tướng làm gì. Còn trong shop bảo vật nó bán đồ chỉ số 3 vòng 68 rồi đúc né làm gì. 1 rương có 5k vàng thôi

  2. đánh pb thuỷ quân kiểu gì cho dễ vậy a, lv 220 mà thuỷ quân yếu quá k qua map đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *