Hướng dẫn thay đổi nhập mật khẩu màn hình khoá

10 Comments

  1. anh ơi hàng chữ vuốt lên để mở khoá . anh đổi thành ten của mình được không anh

  2. Viết cmn bằng chữ đi còn dễ hiểu. Thao tác thì chậm, xem cài cái tweak sốt hết cả ruột, mà đt có cái mic thì đéo bật lên mà nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *