Hướng dẩn thay loa iphone 5s

7 Comments

  1. Loa 5s ở dưới mà s có ở tkên z? Ở tkên đâu có hát đâu???

  2. Hi a em có con iPhone 5c loa trên ( man hình ) K nghe gì em thay loa vẫn K nghe gì,a Hương dẫn e cách k/tra day loa với a ,đ/c mail e : [email protected]gmail.com, e cam ơn a nhiều ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *