Hướng Dẫn Xóa Ảnh Và Dữ Liệu Trên Tài Khoản Icloud Khi Dung Lượng Icloud Đầy

6 Comments

  1. Hướng dẫn iCloud hay qua,đầy đủ thủ tục nhé bạn hiền, hóng những video mới

  2. Bạn hướng dẫn chuyển ảnh từ icloud vào bộ nhớ trên iphone, sau đó tắt lưu hình ảnh trên icloud nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *