In bill trên iPhone bằng máy in POS 8001W với phần mềm LoyversePostech cung cấp SDK miễn phí cho nhà phát triển ứng dụng.
– iPhone iOS hoặc iPad
– Phần mềm bán hàng có chức năng in trên di động
– Máy in hóa đơn di động POS-8001W (WIFI)
_______________________

Hỗ trợ: 0933888578

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *