IOS 10.3 Có Nên Cập Nhật Cho Iphone 5,5s

14 Comments

  1. Thang nay dang hoc bai a nhin la biet dg nhin de doc ma oc cho ki biet gi con bat dat

  2. Iphone 6 mình đã cập nhật. Với mình cảm thấy buồn. Pin tụt như ai nói "như tụt quần"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *