iOS11: Hiệu ứng mới trên Livephoto: lặp lại, nảy lên và phơi sáng lâu như máy ảnh

17 Comments

  1. Nhiều người biết mà không share, đợi cuhiep share rồi nhảy vô thể hiện.

  2. Ơ sao giờ mới nói ah. 7 plus lên ios 11 có cái này lâu rồi mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *