iphone 5s cũ giá bao nhiêu? cập nhật 05/2016

18 Comments

  1. Đm a/c. Tụi tao vào đây đéo để nghe nhạc nha. Nên a/c rút kinh nguyệt đi. Nhạc to bỏ mẹ. Đéo nghe thấy a/c nói cl gì

  2. bị ngu a vừa nói vừa mở nhạc ai nghe đc tui thì nghe đc nhưng những người khác sao nghe tdc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *