Iphone 6s plus 64Gb quốc tế mỹ máy chất như nước cất

8 Comments

  1. xời nhìn tí biết ngay hàng dựng lại làm đéo gì mỹ giờ còn bán máy này ? tính lừa hả em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *