IPhone bị trừ tiền 2.500 đồng/ tin nhắn do kích hoạt ứng dụng Facetime và Imessage.

2 Comments

  1. 2 tuần nay mình bị trừ mấy trăm ngàn rồi mà không biết cách nào khác phục được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *