Iphone đang sử dụng mất loa ngoài, chập chờn lúc có lúc không hoặc mất hẳn âm và biện pháp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *