Iphone không mở nguồn lên được.

7 Comments

  1. Ngậm cức trong mồm hay sao mà nói ko ra hơi, mà mày đang quảng cáo đt hả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *