Khi ran bik conan là kudo shinichi được uống thuốc Haibara tạo ra💊: Monz_De

22 Comments

  1. Xử úc CK KTX PC ko nhưng CK l xúm KTX XL h xúm ống dòm vô ox XL úc CGV

  2. Huhu mong conan chở lại shinnichi sớm để kết hôn với ran

  3. Mn chừng nào tập cuoi ra chua neu có cho mk bt Shinichi voi Ran có thành đôi ko

  4. Thì ra là mơ. Nhưng mong conan có thuốc giải để trở lại thành Kudo sinichi

  5. 💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊👹👹👹👹👹👹👹👹👹😎😎😎😎😎😎😎😎🇻🇳🎎🎎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *