KHI TRẦN DẦN CHƠI GAME #1

41 Comments

  1. Ông này dùng deathcounter and soundboard =)) cho xin link trần dần ông ei tui cho ông một like

  2. Ông dùng ứng dụng gì để cho voice trần dần vào thế???

  3. Đoạn trần dần ơi vs đoạn bo` huynh tran dan vui vcl =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *