Khóc thét với những tập tục "quan hệ" kỳ quái của các thổ dân

14 Comments

  1. tính ra nguoi đàn ông ở bo tọc này chỉ là công cụ để thoả mãn tình dục cho phụ nử, vi theo cach thuyet minh thi ho nói đàn ong chỉ co nhiem vu làm cho ho có thai, viec cham con la cua phu nử, phu nử co quyen ngủ voi bat ky ng đan ong nao ho muốn va ung ý…..đàn ông bộ toc này k có nhieu quyen han ngoai viec lam thoa man nhu cau cua phu nử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *