Kiểm tra độ hao pin trực tiếp trên iPhone

25 Comments

  1. Pin mình mới mua mà để qua đêm mất 10%
    Dùng một tí mà mất 20%

  2. Máy minh ma mua… k dùng vân tốn pin.. gọi f 1h10p thi hết 50 đến 60% pin. Lên mạng thi hết 22% trong 1 tiếng chi lướt wed thôi. Nv la hao pin phai k ah

  3. E 20% để qua đêm là sập nguồn mà pin e mới mua là sao hả ah

  4. Máy mình 86% dùng từ 00:0000:53 còn có 30% :(( mình chỉ lướt FB và xem youtube thôi liệu có phải hỏng pin không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *