Kiểm tra iPhone, iPad zin cũ bằng phần mềm itools 4

4 Comments

  1. Chào bạn. Cho mình hỏi là nếu thay thế một linh kiện khác ví dụ màn hình nhưng là màn bóc máy liệu test máy có báo không. Và theo bạn tỉ lệ chính xác khoảng bao nhiêu %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *