Kiểm tra mức độ chai pin của iPhone cần cho người đi mua iphone cũ

6 Comments

  1. Em thấy đã số nhưng bạn ít biết về talkback vằ nhưng mẹo hữu ích khác hy vọng sẽ có đón nhận video và đăng ký kênh youtube tgdd nhiều hơn chứ mà như thế chắc không khả quan cho lắm em chị nêu ý kiến vậy thôi,có gì không đúng cho em xin lỗi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *