KOF98UMOL Choi XIV in Arena – Có gì đó không ổn thì phải ?! Cười ** cùng kháng chí tử 1 lần !!#kof98umol #choixiv #チョイXIV
KOF98UMOL Choi XIV in Arena – Có gì đó không ổn thì phải ?! Cú lừa tập n à !??
KOF98UMOL – Choi XIV in Arena !! It seems to have breakthrough power but low durability
チョイ XIV in Arena !! ( 突破力はありそうだけど耐久性は低そう)(Choi XIV)
최번개 XIV in Arena ! 돌파력이 그렇지만 내구성은 낮은 것

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

30 Comments

  1. Đã tìm đc tuyệt chiêu thất truyền gãi ngứa long trảo thủ raf nghĩ

  2. bay 2 lần chống chết 1 lần 1 con đả như thế là ngon dồi.
    chờ a lên smax a sẽ thể hiện cho mấy chú xem 😅😅

  3. viện trợ nm geese buff đc cái lol gì thế sao chằng thấy tí gì gọi là hiệu ứng

  4. 0 điểm về chỗ. Đéo cần biết mạnh hay yếu nhìn ngoại hình thấy chán đời r

  5. Chưa môm chưa hvk, với lại bọn tc15 đả bây giờ phải smax

  6. Hình như phát đầu kháng 100% phát thứ 2 nếu bị mature hay mizuchi dồn dmg thì 100% chết thì phải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *